ביטוח תאונות אישיות

סוכנות הביטוח-דודי סופר מתמחה בביטוחי תאונות אישיות למעלה מ 40- שנה.

כידוע לך איננו יכולים להיות בטוחים שאנחנו חסינים לגמרי מפני תאונות אישיות בבית או בחוץ. סוכנות לביטוח-דודי סופר

מציעה כיסוי שיסיר כל דאגה וימנע חוסר ודאות כלכלית, מלווה במקרה של אובדן כושר עבודה, נכות או מוות חלילה

כתוצאה מתאונה.

הרחבות בביטוח

ניתן להרחיב את הכיסוי הביטוחי לנסיעה ברכב מנועי-דו גלגלי או טרקטורון, לסיכוני מלחמה פסיביים וטרור. כמו כן, ניתן

לרכוש כיסוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה.

ביטוח תאונות אישיות כולל

פוליסת ביטוח תאונות אישיות סוכנות הביטוח-דודי סופר כוללת אחד או יותר מהכיסויים הבאים, בהתאם לצרכי הלקוח

ובהתאם לבחירתו:

-1פיצוי למקרה מוות מתאונה.

-2פיצוי למקרה נכות מתאונה.

-3פיצוי לאובדן כושר לעבודה כתוצאה מתאונה.

-4פיצוי לאובדן כושר לעבודה כתוצאה ממחלה.

ביטוח תאונות אישיות-כיסוי תאונות רכב

סוכנות הביטוח-דודי סופר מעניקה פוליסה חדשנית לתאונות אישיות, לנהג ולכל הנוסעים עמו ברכב, שנפגעו בעת תאונה

שכתוצאה ממנה נגרמו נכות צמיתה או מקרה מוות. הפוליסה מעניקה פיצוי בנוסף למקורות פיצוי אחרים העומדים לרשות

המבוטח, בהליך תשלום תביעה מהיר ויעיל.

כיסוי תאונות רכב כולל

-1עד 100,000 ש"ח סכום פיצוי לכל נפגע.

-2הכיסוי הינו 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, בכל שטח מדינת ישראל.

-3הרחבת כיסוי, ללא תוספת תשלום, גם למקרי פגיעה:

א. בשעת פריקה או טעינה של הרכב בעת חנייתו.

ב. בגין תיקון דרך שנעשה ברכב.

ג. בעת חניה במקום חנייה מותר.