top of page
Front of Car

אבזור רכבים

אבזור רכבים לנכים, אבזור הרכב נעשה במכון מורשה להתקנת הציוד המאובזר,
ציוד מאובזר לרכב נכה מבקש תשומת לב מיוחדת בפוליסת הביטוח, פוליסת הביטוח שלנו מדגישה כי מדובר ברכב מאובזר ומציינת את הציוד הנמצא ברכב.

אבזור רכבים מטרתו לייצר מקום וגישה נוחה לנכה בעת נהיגה, נכים רבים לא היו יכולים לנהוג לעולם ללא האבזור המתאים ולכן אבזור רכבים הינו נושא חשוב המעורב באופן קבוע בכל נסיעה של הנכה ברכב שלו, אבזור הרכב מאפשר לעיתים גישה בגז וברקס הרכב בידיים דבר המאפשר נהיגה שונה אך אפקטיבית עבור קהל הנכים המוגבל ברגליו, פתרונות נוספים לקהל הנכים בהתאם למוגבלות הנכה.

כאשר אנו מדברים על אבזור רכבים לנכים יש כמה מקומות בהם מומלץ לבצע עבודות בנושא זה, אצלנו בסוכנות הביטוח דודי סופר נפנה אתכם לאחד המוסכים המורשים המתאימים לטיפול ברכבכם, שם תקבלו שירות מקצועי ונאמן בהרכבת האבזור ברכב.

דודי סופר סוכנות לביטוח כבר למעלה מ 30 שנה המתמחה בתחום אבזור הרכבים, נותנת שירות לקהל הנכים בישראל, ידע וניסיון רב בתחום, ייעוץ והפניה למכון התקנה מורשה בתחום אבזור הרכבים לנכים.

טלפונים חיוניים

נזקי צנרת

חברת שחר - 03-5769241

ביקורי בית של רופאים, עבור עובדים זרים

נטלי - 9101* / 1-800-800-999
ביקורופא - 6101* /
1-800-266-650
מוקד כללית - 2700* /
1-222-2700

תיקון שמשות

אוטוגלס - 03-6507777
דרך הלב - 03-5102001
זברה - 03-5105070

שירותי גרירה 24
שעות ביממה

מ.מ.ס.י - 03-5641111
שגריר - 8888*
זברה - 03-5105070

שירותים ייעודיים
למוגבלי ניידות

שירותי חילוץ וגרירה לנכים
ומוגבלי ניידות
דרך הלב - 03-5102001
bottom of page